ติดต่อสายด่วนได้ที่ :
02-978-2714

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคเซ็ป

รับทำงานโลหะแผ่น งานเจาะรูตะแกรงแบบพิเศษ Special Sieve, Special perforated metal sheet

   ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคเซ็ป ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อปี 2539 มีเลขทะเบียนนิติบุคคล 0123539005373 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1.5 ล้านบาท ด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตงานด้วยโลหะ ยาวนานกว่า 20 ปี เรามีความชำนาญงานที่ทำจากแผ่นโลหะต่างๆ ได้แก่ งานที่ทำจากแผ่นเหล็ก งานที่ทำจากแผ่น      สแตนเลส งานที่ทำจากแผ่นอลูมิเนียม  งานที่ทำจากแผ่นทองเหลือง และงานที่ทำจากแผ่นไททาเนียม โดยใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งใช้โปรแกรม CAD-CAM ในการเขียนแบบ 

   บริการงานของเรา ได้แก่ งานเจาะรูตะแกรงแบบพิเศษ งานตัดแผ่นโลหะ งานพับแผ่นโลหะ งานปั๊มขึ้นรูปแผ่นโลหะ งานปั๊มเจาะฉลุแผ่นโลหะ งานเชื่อมโลหะ งานเชื่อม สปอท
งานเชื่อมโลหะด้วยหุ่นยนต์ และงานเชื่อมประกอบโลหะ โดยชิ้นงานทุกชิ้นเราให้ความสำคัญกับคุณภาพงานและการจัดส่งมอบงานให้ทันเวลา เราจึงได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า 

   งานที่รับทำได้แก่งาน ตัดพับ, ปั๊มเจาะฉลุ, กัด-เจาะ, เชื่อมด้วยหุ่นยนต์, สปอท, งานเหล็ก, งานสแตนเลส, งานอลูมิเนียม, งานอคริลิค, งานโลหะตามแบบงานเหล็กตามแบบพร้อมพ่นสีฝุ่น บริการแปรรูปโลหทั่วไปเช่น เหล็ก สแตนเลส งานตัดพับทำแม่พิมพ์ งานปั๊ม งานทำกล่องหยอดเหรียญ งานตามแบบที่ลูกค้าทั่วไป ผลิตโลหะ รับแปรรูปโลหะ งานตัดโลหะ งานพับโลหะ งานกัดโลหะ งานเชื่อมโลหะ เจาะโลหะ งานปั๊มโลหะ จัดทำด้วยเครื่องตัดโลหะ เครื่องพับโลหะ เครื่องซีเอ็นซี เครื่องมิลลิ่ง เครื่องปั๊ม เครื่องซีเอ็นซีพันซ์ชิ่ง

   ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคเซ็ป ก่อตั้งโดย นายชูชาติ รัตนจิรากร เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 ดำเนินธุรกิจในงาน บริการ งานผลิต งานแปรรูปโลหะ ได้แก่งานกลึง งานตัด, งานพับ, งานกัดเจาะ, งานเชื่อมประกอบ, งานทำแม่พิมพ์โลหะ, ทำตู้หยอดเหรียญ, ตู้คีออส, โต๊อาหารสแตนเลส พร้อมทำสีฝุ่น เป็นต้นพร้อมให้บริการวัสดุทุกชนิด ทั้งเหล็กและ
สแตนเลส, พร้อมทำงานทั้งตามแบบที่ลูกค้าส่งมาให้หรือ ลูกค้าให้เราออกแบบให้

   ปัจจุบันมีเครื่องจักร ที่สามารถให้บริการงานด้านโลหะเช่น เครื่องกลึง, เครื่องตัดพับ เครื่องซีเอ็นซี มิลลิ่ง, เครื่องซีเอ็นซี พั้นชิ่ง, เครื่องปั๊มขึ้นรูป, และพนักงานฝ่ายผลิตทุกสายงานสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ทุกตำแหน่ง เนื่องจาก ทุกจุดการผลิตของเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำจุดการผลิตงานที่สำคัญ เพื่อให้พนักงาน ดูแบบ ตรวจสอบ ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ก่อนการผลิตและเพื่อให้การผลิตงานที่ดีมีคุณภาพ ดังคำขวัญประจำบริษัทว่า

''มุ่งมั่นผลิตงาน ที่มีคุณภาพดี ให้เสร็จทันเวลา''

   

   งานทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นคือบริการแปรรูปโลหะทั่วไปเช่น เหล็ก สแตนเลส งานตัดพับทำแม่พิมพ์ งานปั๊ม งานทำกล่องหยอดเหรียญ งานตามแบบลูกค้า ตู้หยอดเหรียญ โครงเครื่องชั่งน้ำหนัก รถเข็น, โต๊ะสแตนเลส โครงเครื่อง SEVER ตู้คอนโทล ตะกร้า ชุดเครื่องออกกำลังกาย ทำงานเหล็กตามแบบ SHEARING, BENDING, PRESS BRAKE SHEET METAL

เครื่องจักรของห้างหุ้นส่วนจำกัดแอคเซ็ป

     เครื่องตัดเครื่องตัด มีทั้งหมด 3 เครื่อง,เครื่องใหญ่ 1 เครื่อง,เครื่องเล็ก 2 เครื่องรองรับแผ่นโลหะที่มีขนาดความหนา 5 มม.สำหรับเหล็ก ส่วน สแตนเลส รับได้ที่ความหนา 4 มม.ยาวได้สุงสุด 8 ฟุต
     เครื่องพับโลหะเครื่องพับ มีทั้งหมด 5 เครื่อง, เครื่อง RG 100 3 เครื่อง และ เครื่องพับรุ่นเล็กอีก 2 เครื่องเพื่อรองรับงานตามขนาดชิ้นงาน
     เครื่องซีเอ็นซี มิลลิ่งใช้ในงานกัด-ฉลุ, เจาะ, เขียนลวดลายที่ผิวงาน, และ ทำแม่พิมพ์สำหรับงานปั๊ม มีทั้งหมด เครื่องใหญ่ 1 เครื่องรับคำสั่งจากคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล็ก 2 เครื่อง
     เครื่องปั๊มเครื่องปั๊ม มีทั้งหมด 6 เครื่องเพื่อใช้ในงานแม่พิมพ์,ปั๊มขึ้นรูป ซึ่งเครื่องปั๊มทั้งหมดมีตั้งแต่ขนาด12 ตัน, 15 ตัน, 30 ตัน, 35 ตัน, 60 ตัน
     
เครื่องซีเอ็นซี พันช์ชิ่งเครื่องพันชิ่ง มี 3 เครื่อง 3 รุ่น ตามขนาดความกว้างของโต๊ะผิวงานตามชื่อรุ่น ทั้งรุ่น 357 345 และ 567 เป็นเครื่องจากบริษัทอะมะดะ

สินค้าและบริการ
         ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคเซ็ป มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตชิ้นงาน และให้บริการงานโลหะแผ่นที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการและข้อกำหนดด้านเวลาของลูกค้า

     -  รับทำงานตามแบบ : ได้แก่ ตู้คีออส โครงตู้หยอดเหรียญ ตู้เหล็ก ตู้สแตนเลส ตู้คอนโทรล กล่องคอนโทรล ตู้ไฟฟ้า กล่องเหล็ก กล่องสแตนเลส โต๊ะโรงอาหาร รถเข็น และงานอื่นๆตามความต้องการของลูกค้า

     -  รับงานเจาะรูตะแกรงตามแบบ เจาะรูตะแกรงแบบพิเศษ เรามีความสามารถเจาะรูที่มีขนาดโตน้อยกว่าความหนาของแผ่นโลหะได้  อาทิเช่น เจาะรูโต 0.8 มม. บนแผ่นเหล็กที่มีความหนา 1.0 มม. หรือเจาะรูโต 1.0 มม. บนแผ่นเหล็กที่มีความหนา 1.5มม. ได้
งานโลหะแผ่น
     -  งานโลหะ
     -  งานสแตนเลส
     -  งานอลูมิเนียม
บริการงานโลหะแผ่น
     -  งานตัดแผ่นโลหะ งานตัดแผ่นเหล็ก งานตัดแผ่นสแตนเลส งานตัดแผ่นอลูมิเนียม
     -  งานพับแผ่นโลหะ งานพับแผ่นเหล็ก งานพับแผ่นสแตนเลส งานพับแผ่นอลูมิเนียม
     -  งานปั๊ม งานปั๊มขึ้นรูปแผ่นโลหะ งานปั๊มขึ้นรูปแผ่นเหล็ก งานปั๊มขึ้นรูปแผ่นสแตนเลส งานปั๊มขึ้นรูปแผ่นอลูมิเนียม
     -  งานพั้นชิ่ง งานปั๊มเจาะฉลุแผ่นโลหะ งานปั๊มเจาะฉลุแผ่นเหล็ก งานปั๊มเจาะฉลุแผ่นสแตนเลส งานปั๊มเจาะฉลุแผ่นอลูมิเนียม งานปั๊มเจาะรูกลม งานปั๊มเจาะรูรูปวงรี
งานปั๊มเจาะรูสี่เหลี่ยม งานปั๊มเจาะรูรูปทรงตามแบบ
     -  งานเจาะลูเวอร์ งานปั๊มบานเกล็ด งานปั๊มบานเกล็ดระบายอากาศ งานปั๊มรูระบายอากาศ
     -  รับทำลูเวอร์ งานเจาะบานเกล็ด งานเจาะบานเกล็ดระบายอากาศ งานเจาะรูระบายอากาศ
     -  Such as  hole size  was 0.8 mm. on 1.0 mm. of metal thickness, hole size  was 1.0 mm. on 1.5 mm. of metal thickness
     -  รับงานเชื่อมโลหะ รับงานสปอท
     -  งานเชื่อมโลหะด้วยหุ่นยนต์  
     -  งานเชื่อมประกอบโลหะ