ติดต่อสายด่วนได้ที่ :
02-978-2714

งานเชื่อมประกอบโลหะ คืออะไร และมีกี่รูปแบบ

บริการเชื่อมประกอบตู้โลหะ บริการรับเชื่อมโลหะทุกชนิด

        การเชื่อมโลหะ คือ วิธีหรือกระบวนที่ทำให้เหล็ก โลหะ 2 ชิ้นขึ้นไป เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ หรือรวมตัวเข้าด้วยกันโดยใช้วิธีการให้ความร้อนทำให้ชิ้นงานหลอมละลายติดเป็นเนื้อเดียวกัน หรือการเติมลวดเชื่อมเพื่อให้ประสานกัน

วิธีการเชื่อมโลหะสามารถแบ่งออกได้ดังนี้
        1. การเชื่อมแบบแก๊ส เป็นการหลอมเหลวโลหะ โดยการเผาไหม้ระหว่างแก๊สอะเซทีลีน ซึ่งเป็นแก๊สออกซิเจนและแก๊สเชื้อเพลิง ในส่วนของอุณหภูมิการเผาไหม้นั้น จะให้ความร้อนสูง 3200°C เป็นการเชื่อมที่ไม่มีเขม่าหรือควัน
        2. การเชื่อมแบบไฟฟ้า หรือสามารถเรียกอีกอย่างว่า อาร์ค โดยการเชื่อมแบบไฟฟ้าเป็นวิธีเชื่อมที่เห็นกันโดยทั่วไป การเชื่อมที่เกิดจากประกายอาร์ค ระหว่างชิ้นงาน และลวดเชื่อมที่หลอมละลาย เพื่อทำหน้าที่ประสานเนื้อโลหะเข้าด้วยกัน 
        3. การเชื่อมอัด เป็นการประสานโลหะ 2 ชิ้น เข้าด้วยกันโดยใช้ความร้อน ในบริเวณที่จะทำการเชื่อมชิ้นงาน และใช้แรงอัดส่วนที่หลอมละลายจนกระทั่งชิ้นงานติดกันเป็นจุด
        4. การเชื่อม TIG เป็นการเชื่อมโดยความร้อนที่เกิดจาดอาร์คและลวดทังสเตน
        5. การเชื่อม MIG เป็นการเชื่อมที่สร้างความร้อน ระหว่างลวดเชื่อมกับชิ้นงานโดยใช้ลวดเชื่อมโลหะแบบเปลือย ป้อนอย่างต่อเนื่องไปยังบริเวณอาร์ค
        6. การเชื่อมใต้ฟลักซ์ เป็นกระบวนการเชื่อมไฟฟ้าที่ได้รับความร้อนจากการอาร์คระหว่างลวดเชื่อมแบบเปลือยกับชิ้นงานเชื่อม

 

บริการเชื่อมประกอบตู้โลหะ

งานเชื่อมประกอบโลหะ


บริการเชื่อมประกอบเก้าอี้สแตนเลส

บริการเชื่อมประกอบเก้าอี้สแตนเลส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคเซ็ป 
          รับทำงานโลหะแผ่น SHEET METAL WORKS งานเจาะรูตะแกรงแบบพิเศษ Special perforated metal sheet บริการงานของเรา ได้แก่ งานเจาะรูตะแกรงแบบพิเศษ งานตัดแผ่นโลหะ งานพับแผ่นโลหะ งานปั๊มขึ้นรูปแผ่นโลหะ งานปั๊มเจาะฉลุแผ่นโลหะ งานเชื่อมประกอบโลหะ งานเชื่อมสปอต งานเชื่อมโลหะด้วยหุ่นยนต์ และงานเชื่อมประกอบโลหะ โดยชิ้นงานทุกชิ้นเราให้ความสำคัญกับคุณภาพงานและการจัดส่งมอบงานให้ทันเวลา เราจึงได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า 

บริการงานโลหะแผ่น
     -  งานตัดแผ่นโลหะ งานตัดแผ่นเหล็ก งานตัดแผ่นสแตนเลส งานตัดแผ่นอลูมิเนียม
     -  งานพับแผ่นโลหะ งานพับแผ่นเหล็ก งานพับแผ่นสแตนเลส งานพับแผ่นอลูมิเนียม
     -  งานปั๊ม งานปั๊มขึ้นรูปแผ่นโลหะ งานปั๊มขึ้นรูปแผ่นเหล็ก งานปั๊มขึ้นรูปแผ่นสแตนเลส งานปั๊มขึ้นรูปแผ่นอลูมิเนียม
     -  งานพั้นชิ่ง งานปั๊มเจาะฉลุแผ่นโลหะ งานปั๊มเจาะฉลุแผ่นเหล็ก งานปั๊มเจาะฉลุแผ่นสแตนเลส งานปั๊มเจาะฉลุแผ่นอลูมิเนียม งานปั๊มเจาะรูกลม งานปั๊มเจาะรูรูปวงรี งานปั๊มเจาะรูสี่เหลี่ยม งานปั๊มเจาะรูรูปทรงตามแบบ
     -  งานเจาะลูเวอร์ งานปั๊มบานเกล็ด งานปั๊มบานเกล็ดระบายอากาศ งานปั๊มรูระบายอากาศ
     -  รับทำลูเวอร์ งานเจาะบานเกล็ด งานเจาะบานเกล็ดระบายอากาศ งานเจาะรูระบายอากาศ
     -  Such as  hole size  was 0.8 mm. on 1.0 mm. of metal thickness  , hole size  was 1.0 mm. on 1.5 mm. of metal thickness
     -  รับงานเชื่อมโลหะ รับงานสปอท
     -  งานเชื่อมโลหะด้วยหุ่นยนต์  
     -  งานเชื่อมประกอบโลหะ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคเซ็ป
www.perforated-metalsheet.com
accept.pagesthai.com
www.accept99.com